Problemfri takrenovering till fast pris utan tråkiga överraskningar!

Vem som helst får väl inte stiga upp på ditt tak! Taket är husets viktigaste struktur med tanke på våra väderförhållanden i Finland. Då du utför en ordentlig takrenoveringen med på en gång kan du lita på att taket har tiotals problemfria år framför sej. Dessutom blir fastigheten mera estetiskt och samtidigt höjs dess värde.

Vi utför arbeten i vår region samt ute i skärgården. En nöjd kund är vår prioritet och vi utvecklar våra arbetsmetoder i strävan efter bästa kvaliteten.

Vi utför bl.a. renovering av tegel-, plåt– och filttak.

 

Vad du bör beakta då du evaluerar entreprenören som skall utföra din takrenovering?

  • Priset – lita inte på ett pris som du får per telefon. JH-Katot Oy Ab:s prissättning baserar sej på att vi fysiskt inspekterat och evaluerat objektet. Utgående från det ger vi ett fast pris.
  • Referenser – ta reda på hur nöjda kunderna är över tidigare utförda projekt. Lägg vikt på kvaliteten.
  • Kommunikationen under projektets gång – undersök hur entreprenören kommunicerar med kunden då projekt utförts. JH-Katot Oy Ab:s grundtanke är att kunden alltid är välinformerad under hela projektets gång.

Enklaste sättet att påbörja ett takprojekt är att först begära efter en avgiftsfri takinspektion som utförs av våra experter. Samtidigt får du goda råd om vad du skall iakttaga ifall renoveringsbehovet inte ännu är akut. Inspektionen är avgiftsfri och förpliktar inte kunden till något.

Beställ en avgiftsfri takinspektion här!