Renovering av filttak med yrkesskunnighet

Via oss får du ett nytt filltak både snabbt och behändigt. Vi utför renoveringar av olika typers filttak. Vi utför totala renoveringar, reparerar filltak och utför underhållsarbeten bl.a. i regionerna: Raumo-Björneborg-Tammerfors-Orivesi-Birkala-Nokia och i hela Birkaland och Satakunta.

Gör en förfrågning via vår försäljning eller beställ en avgiftsfri inspektion för ditt tak!

Vi är Icopals auktoriserade entreprenör i Finland

Tillförlitlig renovering av ditt filttak höjer fastighetens värde

 Filttak har en lång livstid och stiliga. Materialet är naturnära och miljövänligt och passar in i den finländska miljön.

Filttak är rätt ljudlösa och funktionella. Ett inhemskt filltak är en investering som höjer värdet på fastigheten. Filttak är allt mer populära och de är väderbeständiga, tål luftföroreningar och passar bra för flacka tak.

En välutförd renovering höjer fastighetens värde! Fråga oss om hur vi skulle behandla ditt tak!

Objektet på bilden finns i skärgården utanför Sastmola (Merikarvia). Ägarens oro var att filttaket var illa nedtryckt och en del sakkunniga ansåg att den enda lösningen var att byta alla bärande strukturer. JH-Katot Oy Ab:s expert var på plats och inspekterade taket. Efter inspektionen fick kunden ett fast pris av JH-Katot Oy Ab, som inkluderade även reparationen av takstrukturen.

Vi demonterade det gamla taket och reglade upp strukturen. Efter detta monterade vi strukturen innan filttaket slutligen lades på plats. Det fasta priset som kunden fick inkluderade demonteringen och transporten av skräpet. Detta gick väldigt smidigt trots att projektet utfördes ute i skärgården”

Varför är filttak populära? – 7 orsaker varför man väljer filttak

 Filttak är ljudlösaste alternativet

  • Renovering av filttak är lätt och rätt förmånlig
  • Trästrukturerna under filten måste sällan förnyas
  • Ett filttak är tidlöst och stiligt
  • Det finns många form och färgalternativ
  • Produkterna har lång garantitid och den tekniska livslängden är 20-30 år
  • Filten är naturvänlig och passar väl in i miljön

Garanti

Du vara säker på var produkten är tillverkad och du kan lita på projektet utförs av sakkunniga experter. I vårt urval finner du den allra lämpligaste lösningen för din fastighets behov. Materialgarantin varierar mellan 20-50 år beroende på materialet och ytbeläggningen.

Montering utfört av yrkeskunniga personer

Vi levererar en komplett helhet i tid. Våra experter (Icopal -auktoriserade tekniker) monterar ditt tak i önskad avtalad tid och arbetet tar i allmänhet några dagar. Vi utför arbetet med ansvarskänsla och kvaliteten skall alltid motsvara den allra bästa på marknaden. Du behöver inte oroa dej – låt oss sköta hela leveransen som ett ”nycklarna i handen” -projekt.

Förstklassiga produkter

 Vi använder inhemska tillverkares förstklassiga produkter och då kan vi lita på var produkten är producerad och vi försäkrar att kvaliteten är hög. Materialgarantin varierar mellan 20 till 50 år beroende på materialtypen och den valda ytbeläggningen.

Klart på en gång och i tid

 Vi levererar alltid i önskad tid. Vi underlättar kundens genom att sköta allt från planering till färdig leverans till ett fast pris. För oss är det en hjärtesak att kunden vet i förhand vad han/hon får och till vilket pris. Vi ger ett komplett fast pris efter att vår expert fysiskt och kostnadsfritt evaluerat objektet. Då du väljer oss undviker du eventuella tråkiga överraskingar.

Leverans av en tillförlitlig helhet

 Då du väljer JH-Katot Oy Ab kan du vara säker på att monteringen utförs på korrekt vis. Vi renoverar ditt hems eller ditt sommarställes tak med yrkeskunskap och vi erbjuder en lång garantitid.

Beställ en avgiftsfri takinspektion! – Tag kontakt här

045 267 4007 myynti@jhkatot.fi