Professionell renovering, montering och underhåll av tegeltak 

Tegeltak har en lång livstid och är estetiska. Materialet faller in i naturen och är miljövänligt och det passar in i finska landskapet. Tegeltak är nästan ljudlösa, förmånliga och höjer hela fastighetens värde. Speciellt för småhus är betongtegel det vanligaste materialet. Ett tegeltak är beständigt och tål luftföroreningar, regnväder, sol och för övrig hårda väderförhållanden i Finland.

Ett stiligt tegeltak höjer fastighetens värde. Fråga oss om hur vi skulle utföra ett tegeltak på din fastighet!

Vi erbjuder en tillförlitlig och förmånlig renovering, montering och underhåll av ditt tegeltak bl.a. i regionerna: Raumo-Björneborg-Orivesi-Birkala-Nokia och i hela Satakunta och Birkaland!

9 orsaker varför man väljer tegeltak

  1. Tegeltak är ett beprövat och är det äldsta takmateriale
  2. Snabb montering
  3. Enkelt att bereda taket innan teglen läggs på
  4. Tegeltak är tidlösa och stiliga
  5. Tegeltak är ett ljudlöst alternativ
  6. Snön tenderar att glida ner från taket
  7. Det finns många materialalternativ (former, färger, glansiga och matta ytor)
  8. Ytbeläggningen har en lång garantitid och ett tegeltak har en tekniskt sett en levnadstid på 40-60 år
  9. Tegeltak är ett miljövänligt alternativ, materialet kan återvinnas och har en livslängd på 40-60 år

Garanti

Du vara säker på var produkten är tillverkad och du kan lita på projektet utförs av sakkunniga experter. I vårt urval finner du den allra lämpligaste lösningen för din fastighets behov. Materialgarantin varierar mellan 20-50 år beroende på materialet och ytbeläggningen.

Montering utfört av yrkeskunniga personer

Vi levererar en komplett helhet i tid. Våra experter monterar i önskad avtalad tid och arbetet tar i allmänhet några dagar. Vi utför arbetet med ansvarskänsla och kvaliteten skall alltid motsvara den allra bästa på marknaden. Du behöver inte oroa dej – låt oss sköta hela leveransen som ett ”nycklarna i handen” -projekt.

Förstklassiga produkter

 Vi använder inhemska tillverkares förstklassiga produkter och då kan vi lita på var produkten är producerad och vi försäkrar att kvaliteten är hög. Materialgarantin varierar mellan 20 till 50 år beroende på materialtypen och den valda ytbeläggningen.

Klart på en gång och i tid

 Vi levererar alltid i önskad tid. Vi underlättar kundens genom att sköta allt från planering till färdig leverans till ett fast pris. För oss är det en hjärtesak att kunden vet i förhand vad han/hon får och till vilket pris. Vi ger ett komplett fast pris efter att vår expert fysiskt och kostnadsfritt evaluerat objektet. Då du väljer oss undviker du eventuella tråkiga överraskingar.

Leverans av en tillförlitlig helhet

 Då du väljer JH-Katot Oy Ab kan du vara säker på att monteringen utförs på korrekt vis. Vi renoverar ditt hems eller ditt sommarställes tak med yrkeskunskap och vi erbjuder en lång garantitid.

Beställ en avgiftsfri takinspektion!Tag kontakt här:  045 267 4007 eller: myynti@jhkatot.fi