Då man påbörjar målning av ett tak bör man alltid putsa takytan grundligt och ta bort flagnande rost och målfärg. När ytan är ren och jämn tillägger man rostskyddande målfärg. Sedan målas taket med en lämplig grundfärg och till slut med en täckande ytfärg.

Då vi är klara med jobbet städar vi upp efter oss och utför en slutkontroll. Vi evaluerar renoveringen och du får du ett fast pris för kostnaderna av arbetet. Gör förfrågning om takmålning här.

Vi erbjuder tillförlitlig målning av tak och övriga takunderhållstjänster utfört av sakkunniga experter bl.a. i regionerna: Raumo-Björneborg-Tammerfors-Orivesi-Lembois-Nokia samt i hela Birkaland och Satakunta!