Fungerande regnvattensystem

Vilken uppgift har ett regnvattensystem?

Regnvattensystemets uppgift är att samla och leda regnvattnet bort från byggnaden. Regnvattensystem är nödvändig för att skydda fastighetens. Ifall det fattas eller är bristfälligt, rinner regnvattnet in i strukturen samt längs ner med väggarna. Det här kan leda till att väggarna förstörs och det kan uppstå seriösa mögelproblem.

 

Hur fungerar ett bra regnvattensystem?

Ett fungerande regnvattenavloppssystem består av kvalitativa takrännor, stuprännor, dräneringsbrunnar för regnvatten, och system under markytan så att vattnet leds bort från byggnaden.

 

Vårt produktsortiment inkluderar även leverarans med ”nycklarna i handen””-principen.

Ta kontakt här eller lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp!