Snö och is som ramlar ner från taket utgör livsfara för förbipasserade människor. Fastighetsägaren är ansvarig för skadorna och bör reagera om snö- och isbildningen på taket blir en säkerhetsrisk.

Beställ snöröjning i god tid!

Ta kontakt med vårt säljteam myynti@jhkatot.fi eller bed efter en offert här.

 

Vad väger snön på mitt hustak?

Snön som lagras på taget belastar takstrukturerna. T.ex. i Södra Finland finns det på flera tak > 1 meters snödrivor och dessa kan väga dubbelt mera jämfört med snön från tidigare år.

När snön blir våt och tät ökar vikten mångfaldig. Tio centimeter torr snö väger lika mycket som en fem millimeter tjock vattenyta, d.v.s. är densitetsfaktorn 0,05. Lika djup våt snö kan jämföras med en 3-4 centimeter tjock vattenyta, då dess densitetsfaktor är 0,3-0,4.

I praktiken väger en kubikmeter av tät och fuktig snö på ett horisontalt tak ca. 300 kilo. Vikten är mera än vad det tillåts i byggnadsföreskrifterna i Finland.

 

Hur tar jag reda på hur mycket snö det finns på mitt tak?

Det enklaste sättet att estimera hur tjockt snölagret är; ställ en 1 meters käpp upp och stå på marken ca 10 meter ifrån och titta sedan från 10 meters avstånd på snödrivan. Du får en estimering på hur tjockt snölagret på taket är, t.ex. 50, 75 eller 100 cm.

Dessutom, kan du kontrollera snöbelastningen på din hemort:

www.ymparisto.fi – servicen: http://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/rokg2/tanaan_fi.html

Om du behöver hjälp med snöröjningen, vänligen ta kontakt här.