Med de rätta taksäkerhetsprodukterna försäkrar du tryggheten uppe på taket. Med rätt produkt och korrekt monterad takbrygga, stege och snöräcken kan underhålls- och rengöringsarbete tryggt utföras på taket. I byggnadsföreskrifterna kräver man att fastighetens ägare ser till att rätta taksäkerhetsanordningarna är installerade på taket. Taksäkerhetsprodukterna har som syfte att öka säkerheten av ditt tak, dig själv och andra. T.ex. snöräcken förhindra att snö inte faller på dem som står under taket och stegen används även som en utgångsväg vid en eventuell brand.

Via oss får du taksäkerhetsprodukter installerat snabbt och smidigt. Vi erbjuder b.la. vägg- och takstegar, takbryggor och snörasskydd.

 

Ta kontakt här eller sänd dina kontaktuppgifter så ringer vi upp!